O 7a.gif

Vystúpenia v roku 2018

08.03. 2018 - Hodonín (CZ) - 18:00 - Seriál dechových hudeb - Koncert

27.04. 2018 - Holíč - 15:00 - Stavanie máje

30.04. 2018 - Trakovice - 17:00 - 24:00 - Stavanie máje

05.05. 2018 - Bratislava Rača - 17:00 - 21:00 - Račianske hody

17.06. 2018 - Sehradice (CZ) - 14:00 - festival "Maňasovy Sehradice"

30.06. 2018 - Partizánske - Festival

01.07. 2018 - Veľké Leváre - 13:00 - 15:00 Koncert Habánsky jarmok

08.07. 2018 - Křižanovice (CZ) - 14:00 - 16:00 Koncert

20.07. 2018 - Voderady - 18:00 - 20:00 Koncert

22.07. 2018 - Skalica Hájek - 17:00 - 19:00 Koncert Art leto

SOBOTA - 25.08. 2018 - HOLÍČ - 16.ročník "Z oboch brehú Moravy"

02.09. 2018 - Trakovice - Ukončenie leta - Koncert

06.10. 2018 - Petrova Ves - Stretnutie rodákov - 14:00 - Koncert + Zábava

21.10. 2018 - Koválov - Deň úcty k starším - 15:30 - Koncert

25.10. 2018 - Trnava (Metská hala) - 17:30 - Koncert pre seniorov

28.10. 2018 - Kopčany (Sv.Margita) - 10:00 - 100 rokov ČSR

15.12. 2018 - Silůvky (CZ) - 16:00 - Vianočný koncert

22.12. 2018 - Smolinské - 17:00 - Vianočný koncert

29.12. 2018 - Dubovce - 18:00 - Vianočný koncert


Vystúpenia v roku 2019

16.03. 2019 - Klatovy (CZ) - Festival

30.04. 2019 - Holíč - Stavanie máje

07.06. 2019 - Tvrdonice (CZ) - Podlužácké slavnosti

29.06. 2019 - Bludov (CZ) - Koncert festival

03.08. 2019 - Gbely - Súkromná akcia

SOBOTA - 31.08. 2019 - HOLÍČ - 17.ročník "Z oboch brehú Moravy"

29.09. 2019 - Gbely - 14:30 - Koncert

23.11. 2019 - Rohatec (CZ) - Katarínska zábava


O 7b.gif