O 7a.gif

Vystúpenia v roku 2019

16.03. 2019 - Klatovy (CZ) - Festival

30.04. 2019 - Holíč - Stavanie máje

07.06. 2019 - Tvrdonice (CZ) - Podlužácké slavnosti

29.06. 2019 - Bludov (CZ) - Koncert festival


Aktuálne vystúpenia

03.08. 2019 - Gbely - Súkromná akcia

10.08. 2019 - Oreské - 12:00 - 22:00 - Dni obce

SOBOTA - 31.08. 2019 - HOLÍČ - 17.ročník "Z oboch brehú Moravy"

29.09. 2019 - Gbely - 14:30 - Koncert

23.11. 2019 - Rohatec (CZ) - Katarínska zábava


O 7b.gif