Pro starenku.png

Ukážky z albumu
"Pro starenku" (2009):

1. Pro Májovanku
2. Pod holíčskú vežú
3. Šak si já koníčka
4. Pro starenku
5. O našej lásce
6. Májovanka
7. Vinohrady zelené
8. Cestu znám jen já
9. Zůstaň se mnou lásko
10. O vínečku
11. Náš rodný kraj
12. Kde voní hrozénkú kvjet
13. Nevjerný šohaj
14. Slovácké polky

CD si môžete objednať na tejto emailovej adrese: majovanka@majovanka.sk
cena za CD: 9,- €